Algemene voorwaarden De Echte Notaris en die van de aangesloten notarissen

Je kunt op www.deechtenotaris.nl een standaard notariële akte maken. Deze website is van De Echte Notaris.

Daarnaast kan je op deze website allerlei informatie vinden. De Echte Notaris doet natuurlijk zijn best om ervoor te zorgen dat deze informatie altijd klopt. De Echte Notaris en de aangesloten notarissen zijn niet aansprakelijk als deze informatie toch niet blijkt te kloppen.

Je kunt ook contact krijgen met iemand van De Echte Notaris als je vragen hebt. Ook hier zal de medewerker van De Echte Notaris zijn best doen om je zo goed mogelijk te helpen. De Echte Notaris is niet aansprakelijk als de informatie die gegeven wordt niet klopt.

Als je juridische vragen hebt zal De Echte Notaris je altijd doorverwijzen naar een aangesloten notariskantoor. Ook kan je via de site direct in contact komen met een aangesloten notariskantoor voor advies of het laten maken van een akte.

Deze algemene voorwaarden zijn verdeeld in twee soorten dingen die we aanbieden:

A. Je maakt zelf een akte via de site van De Echte Notaris;

B. Wij geven je informatie en brengen je in contact met een aangesloten notariskantoor die voor jou een akte of een advies maakt.

A. Je maakt zelf een akte.

Je maakt de akte door een vragenlijst in te vullen. Let op! De akte die je maakt is pas geldig nadat een notaris er zijn handtekening onder heeft gezet.

1          Met wie maak je afspraken?

Overal waar in deze algemene voorwaarden “De Echte Notaris” staat geschreven bedoelen we “De Echte Notaris B.V.”. Dat is een besloten vennootschap die bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven onder nummer 65984366.

2          Hoe werkt De Echte Notaris?

De Echte Notaris werkt zo: je maakt een akte op www.deechtenotaris.nl. Daarna kies je een notariskantoor uit de lijst van de ‘aangesloten notarissen’. Nadat je dat hebt gedaan, betaal je en krijg je de akte.  Op dat moment heb je een overeenkomst met het notariskantoor dat je hebt gekozen en niet met De Echte Notaris. Het maakt daarvoor niet uit dat je aan De Echte Notaris hebt betaald. Voor deze overeenkomst tussen jou en het notariskantoor gelden deze voorwaarden en het Nederlands recht.

3          Wat doet de notaris nadat je een akte hebt gemaakt en betaald?

Nadat je op www.deechtenotaris.nl de akte hebt gemaakt en betaald, maakt de notaris een afspraak met je. Dat kan bij de notaris op kantoor, maar in sommige gevallen kan dat ook online. De notaris geeft een toelichting op de akte. Ook beantwoordt hij jouw vragen over de akte. Als je bij de notaris op kantoor bent dan zetten jij en de notaris een handtekening onder de akte. Op dat moment is de akte geldig. Als het online gaat dan zet je een handtekening onder de volmacht en tekent de notaris de akte later op zijn kantoor zonder dat je erbij bent. Op dat moment is de akte geldig.

4          Wat kan de notaris nog meer doen?

Wil je dat de notaris ook andere dingen voor je doet dan in de akte staan? Dat kan. Daarvoor moet je de notaris dan een aparte opdracht geven. De notaris mag hiervoor zijn eigen tarieven hanteren.

5          Wie is waarvoor verantwoordelijk?

  • De notaris is verantwoordelijk voor de akte die hij samen met jou tekent.
  • De notaris heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor als hij fouten maakt. Deze verzekering voldoet aan de regels van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
  • Maakt de notaris een fout en heb je daardoor schade? Dan betaalt de notaris maximaal het bedrag dat de verzekering uitkeert plus het bedrag van zijn eigen risico. Betaalt de verzekeraar van de notaris de schade niet? Dan betaalt de notaris maximaal het bedrag van zijn kosten om de akte te maken.
  • Maakt iemand anders dan de notaris een fout? En heb je daardoor schade en moet de notaris die schade betalen? Dan betaalt de notaris maximaal het bedrag van deze verzekering plus het bedrag van zijn eigen risico. Betaalt de verzekering de schade niet? Dan betaalt de notaris maximaal het bedrag van de akte terug.
  • Maakt de notaris de akte en heeft iemand daardoor schade die de notaris moet betalen? Dan betaalt de notaris maximaal het bedrag van deze verzekering plus het bedrag van zijn eigen risico. Betaalt de verzekering de schade niet? Dan betaalt de notaris maximaal het bedrag van zijn kosten om de akte te maken.

6          Wie kan je aanspreken?

Je kan niet werknemers of andere mensen die voor de notaris werken aanspreken. Zij zijn niet verantwoordelijk.

7          Wat mag je niet doen?

Heb je recht op geld van de notaris? Dan mag je iemand anders niet het recht geven dit geld van de notaris te vragen of te krijgen.

8          Heb je een klacht?

Heb je een klacht over de notaris? Of bent je niet tevreden over wat hij voor je doet? Dan geldt de klachten- en geschillenregeling notariaat. Deze regeling staat op www.knb.nl/verordening-klachten-en-geschillenregeling.

9          Voor wie gelden deze voorwaarden nog meer?

Deze voorwaarden gelden voor jou en de notaris/ het notariskantoor. Deze voorwaarden gelden ook voor anderen die een relatie met de notaris hebben of te maken hebben met het maken van de akte.

10          Aanpassen voorwaarden

De notaris mag deze voorwaarden altijd veranderen. Je vindt de voorwaarden op www.deechtenotaris.nl

B. Wij geven je informatie en brengen je in contact met een aangesloten notaris

De Echte Notaris is niet aansprakelijk voor de informatie die we je geven, zowel op de site, telefonisch, per chat of op een andere manier. Als we je hebben doorverwezen naar een aangesloten notariskantoor, dan is die notaris zelf aansprakelijk voor wat hij doet. Dat betekent ook dat als die notaris een akte of een advies voor je gaat maken, die notaris zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing zal verklaren. Je maakt dan dus geen afspraken met De Echte Notaris B.V. maar met het notariskantoor van jouw keuze.