regel een
verklaring van
erfrecht

Is de bankrekening geblokkeerd na overlijden?
Regel een verklaring van erfrecht.

lees verder
Welkom bij Westport Notarissen
De echte notaris in het Westland e.o.
Duidelijke taal
Scherpe tarieven
Zoveel mogelijk online doen
Wanneer het jou uitkomt

wat is een

verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgestelde akte waaruit blijkt wie er is overleden, met wie hij of zij was getrouwd, wie zijn of haar kinderen zijn, of er een testament door de overledene is gemaakt, wie de erfgenamen zijn en voor welk deel, of er een executeur of bewindvoerder is. Verder staat in een verklaring van erfrecht alles wat verder nodig is om te laten zien dat de in de verklaring genoemde erfgenamen ook echt over de nalatenschap mogen beschikken.

wat kost het?

waarom zou ik een

verklaring van erfrecht laten maken?

Een verklaring van erfrecht kost geld. Dat geld besteed je liever aan andere dingen. Een verklaring van erfrecht is niet wettelijk verplicht. In de praktijk vraagt de bank er vaak naar als je over de bankrekening van de overledene wilt beschikken of als je papieren die op naam van de overledene staan wilt wijzigen. Verder is een verklaring van erfrecht meestal nodig voor het innen van uitkeringen, verzekeringsgelden en belastingteruggaven die op naam staan van de overledene.

De notaris zal alleen op verzoek van de erfgenamen een verklaring van erfrecht afgeven. Hij doet onderzoek bij het Centraal Testamenten Register (CTR) en de Basis Registratie Personen (BRP). Het kan soms enige tijd duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven. De notaris moet namelijk eerst de erfgenamen informeren over hun rechten en plichten en mogelijkheden. De erfgenamen moeten goed geïnformeerd zijn voordat zij beslissen of en hoe zij de nalatenschap willen aanvaarden of verwerpen.

Als erfgenaam moet je beslissen of je de erfenis zuiver wilt aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Dit is een belangrijke stap bij de afwikkeling van een erfenis. Tegenwoordig zijn er in veel gevallen schulden. Wanneer de erfenis door alle erfgenamen zuiver wordt aanvaard betekent dit dat zowel de bezittingen als de schulden verantwoordelijkheid zijn van de erfgenamen. Indien de erfenis beneficiair wordt aanvaard, aanvaard je de erfenis ook met bezittingen en schulden. Het verschil is dat een schuldeiser de schulden niet op de erfgenamen kan verhalen indien deze hoger zijn dan de totale erfenis. Tot slot kun je ook de erfenis verwerpen. Voor het beneficiair aanvaarden en verwerpen moet je een verklaring afleggen bij een arrondissementsrechtbank in Nederland.

De Echte Notaris adviseert je graag bij de keuze. Pas wel op want als je al wat spulletjes verkoopt of verdeelt, of rekeningen betaalt, dan heb je de erfenis al zuiver aanvaard. Voorzichtig zijn dus! Laat je eerst goed informeren.

Toen mijn vader overleed wilde ik snel een aantal rekeningen betalen. De bank vertelde me dat ik niet bij de rekening kon zonder verklaring van erfrecht. Via De Echte Notaris had ik dat snel geregeld.

Jantine Bruggeman

vader had helemaal niets,

hebben we toch een verklaring van erfrecht nodig?

Dat hangt er van af. Soms vraagt de bank niet om een verklaring van erfrecht en lost het op met een korte overeenkomst.

Let wel op als er meer schulden zijn dan bezittingen en laat je goed informeren!

moeten we

het huis op naam zetten van moeder?

Vader is overleden, en heeft een langstlevende testament waarin staat dat moeder eigenaar is geworden van alles en dat wij als kinderen ons erfdeel pas krijgen als moeder er niet meer is. Het huis staat nog op naam van vader.

Dat is op zich niet erg, namelijk juridisch is moeder door het overlijden van vader gewoon eigenaar geworden, alleen dat is niet zichtbaar in het Kadaster. Als je dat fijn vindt kan het huis op naam van moeder gezet worden door de verklaring van erfrecht in te laten schrijven in het Kadaster.

Als je dat niet doet en het huis wordt later verkocht zal de notaris die de overdracht doet aan de nieuwe koper vragen om de verklaring van erfrecht omdat die notaris moet controleren dat het huis inderdaad van moeder is.

een verklaring van erfrecht

prijs op aanvraag

Je kan via deze site niet zelf een verklaring van erfrecht maken. Afhankelijk van wat je nodig hebt kunnen we je helpen bij het afwikkelen van de nalatenschap. Soms is een verklaring van erfrecht voldoende. Een eenvoudige verklaring van erfrecht, waar we onder verstaan een situatie waarbij de overledene niet meer dan vier erfgenamen nalaat die allemaal in Nederland wonen en wilsbekwaam zijn (ze weten wat ze doen) kan je op laten stellen door de notaris. De notaris doet daarvoor het onderzoek bij de registers, stelt de nodige volmachten op en geeft de verklaring van erfrecht af.

Wij willen je graag eerst even vrijblijvend spreken om in te kunnen schatten wat het gaat kosten.

Wij zijn De Echte Notaris.

Een andere notaris kiezen?