regel een
levenstestament
Zorg dat je partner voor jou kan blijven handelen als jij dat niet meer kan.

lees verder
Welkom bij Westport Notarissen
De echte notaris in het Westland e.o.
Duidelijke taal
Scherpe tarieven
Zoveel mogelijk online doen
Wanneer het jou uitkomt

een levenstestament:

zo gepiept!

Aan de hand van een aantal vragen bekijken we welke akte bij je past, wat de mogelijkheden zijn en wat de kosten zijn.

welke akte past bij mij?     regel het nu     Ik wil meer informatie

welke akte past bij mij?

Om te bepalen welke akte het beste bij je past, moeten we nog een aantal zaken checken. Je moet daarvoor een paar korte vragen beantwoorden. Dat duurt maximaal 1 minuut. Daarna heb je de mogelijkheid om de akte af te sluiten. Vul hieronder de vragen in:

wat is een

levenstestament?

Een levenstestament is niet een echt testament maar eigenlijk meer een volmacht die je in een notariële akte hebt vastgelegd. We noemen het toch een testament omdat je een aantal dingen regelt voor het geval je het niet meer zelf kan doen. In een levenstestament wijs je één of meerdere personen aan die je onvoorwaardelijk vertrouwt. Je geeft in het levenstestament aan hen een volmacht om jouw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast geef je volmacht om je vermogen te beheren, waarbij je uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

wat kost het?

waarom zou ik een

levenstestament maken?

Levenstestamenten kosten geld. Dat geld besteed je misschien liever aan andere dingen. Maar als je niets regelt kan jouw partner of kunnen jouw familieleden en vrienden best in de problemen komen als er beslissingen genomen moeten worden wanneer jij dat niet meer kan. Je kan bijvoorbeeld dement worden, of in een coma raken. Het is dan heel fijn wanneer je al iemand hebt aangewezen die namens jou mag beslissen, ook financieel. Dat betekent in de praktijk dat beslissingen veel sneller kunnen worden genomen en – heel belangrijk – er geen rechter bij te pas hoeft te komen die bijvoorbeeld een bewind moet instellen. Een levenstestament geeft rust.

In een levenstestament leg je een aantal zaken vast voor het geval er tijdens jouw leven iets gebeurt waardoor je zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld als je zelf door een ongeluk of door ziekte niet meer in staat bent om belangrijke zaken – privé of zakelijk – te regelen. Ook als je bepaalde zaken niet zelf meer wilt regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor je doet. In al deze situaties is het van belang om te weten wat jouw wensen zijn. Een levenstestament is dus eigenlijk een testament dat werkt tijdens leven.

In een gewoon testament leg je vast wat er ná jouw overlijden met jouw nalatenschap moet gebeuren. In een testament regel je onder meer aan wie je wat wilt nalaten, het benoemen van een voogd, een bewindvoerder of een executeur. Een gewoon testament werkt pas ná overlijden.

In de akte staat ook precies vermeld wanneer de volmacht eindigt. Dit is bij jouw overlijden (dan gaat jouw gewone testament gelden), maar ook als je de volmacht herroept of als je of de gevolmachtigde in een bepaalde situatie terecht komt, bijvoorbeeld faillissement of onder curatele stelling.

Herroeping van jouw levenstestament gebeurt in principe bij notariële akte bij de notaris die jouw levenstestament heeft getekend. Dat geldt ook als je een deel van daarvan wilt intrekken of wijzigen.

In het levenstestament is een notariële volmacht opgenomen. In de akte wordt een groot aantal gevallen genoemd waar de volmacht voor gebruikt mag worden. Dit zijn voorbeelden. De volmacht kan echter ook worden gebruikt in gevallen die niet in de akte zelf worden genoemd. Al jouw belangen kunnen dus worden behartigd met de volmacht. Bijvoorbeeld ook een eventuele verkoop van je woonhuis, als dat aan de orde zou zijn. Ook geef je volmacht om medische zaken door te nemen met uw behandelend arts en daarover beslissingen te nemen.

Alleen hoogstpersoonlijke handelingen, bijvoorbeeld aanpassing van je testament, kunnen niet door een ander dan jezelf worden verricht, dus ook niet met behulp van deze volmacht.

Ik ben zo blij dat ik we goede levenstestamenten hebben. Mijn man is inmiddels dement en kan niet meer zelf beslissen. Het huis moest verkocht worden. Dat kon nu gelukkig zonder problemen.

Mieke Landmeer

we hebben helemaal niets,

moeten we toch een levenstestament maken?

Levenstestamenten gaan niet alleen over financiële zaken maar ook over wie er beslist over jouw medische zaken.

Ook als je weinig vermogen hebt kan het om meerdere redenen toch belangrijk zijn om een levenstestament te hebben.

moeten we ook

testamenten maken?

Dat hangt helemaal af van jullie situatie. Ben je getrouwd, heb je kinderen, maar veel belangrijker: wat wil je.

Wat in elk geval heel belangrijk is om te weten is dat het levenstestament eindigt bij overlijden. Het is dus zeker goed om te kijken of je daarnaast ook testamenten nodig hebt.

De Echte Notaris helpt daarbij graag. Testamenten zijn via De Echte Notaris eenvoudig en snel te regelen. Voor testamenten moet je alleen wel langs de notaris om te tekenen. Dat staat in de wet.

wat kost een

levenstestament?

Een standaard levenstestament waarin jullie elkaar tot vertrouwenspersoon benoemen, en jullie kinderen óf een derde persoon (maximaal één derde persoon) kost bij ons € 300,- per persoon.

In elke andere situatie willen we even contact met je hebben zodat we jouw situatie even doorspreken, zodat we jou een goede prijs kunnen geven.

Een andere notaris kiezen?