regel een
schenking
Wil je schenken aan de kinderen?
Leg het goed vast.

lees verder
je gaat een
huis kopen
Er moet opeens heel veel geregeld worden. De financiering, de verhuizing, de verbouwing, ga maar door. Een spannende en drukke tijd!

lees verder
je gaat
ondernemen
Ondernemen is het avontuur opzoeken. Altijd achter alle kansen aangaan. Het kost veel energie maar je krijgt er ook veel voor terug!

lees verder
Welkom bij Westport Notarissen
De echte notaris in het Westland e.o.
Duidelijke taal
Scherpe tarieven
Zoveel mogelijk online doen
Wanneer het jou uitkomt

wat is een

schenking?

Schenken is het geven van ‘iets’, waar de ander voordeel aan heeft zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.
Het begrip ‘iets’ kan erg ruim zijn. Je kan geld schenken, maar ook spullen. Maar het kan ook minder duidelijk. Als een huis wordt overgedragen aan bijvoorbeeld kinderen onder de werkelijke marktwaarde. Het verschil tussen de marktwaarde en de verkoopprijs wordt als schenking gezien.

wat kost het?

waarom zou ik een

schenkingsovereenkomst laten maken?

Een schenkingsovereenkomst laten maken kost geld. Dat geld besteed je misschien liever aan leuke dingen. In de praktijk zien we dat als mensen niets op papier zetten dit heel vaak leidt tot problemen. Voor wie was de schenking? Ook voor de partner? Was het wel een schenking en geen lening? Ook als mensen zelf wat op papier zetten is het vaak onduidelijk en vergeten mensen hele belangrijke dingen op te nemen. Wij maken bij De Echte Notaris notariële akten. Alhoewel je een geldleningsovereenkomst ook gewoon op normaal papier kunt uitschrijven en zonder een notaris een handtekening kunt zetten (we noemen dat een onderhandse akte). Dat geldt trouwens niet bij een schenking op papier. Daarbij is het verplicht dat de schenking wordt opgenomen in een notariële akte. (zie later meer over de schenking op papier) Er zijn grote verschillen tussen een notariële akte en een onderhandse akte.

Na ondertekening door de notaris staat de datum van de akte tegenover iedereen vast.

Iedereen kan erop vertrouwen dat de akte is ondertekend door degenen die als ondertekenaars zijn vermeld.

De notaris kan meteen vastleggen onder welke voorwaarden de schenking heeft plaatsgevonden. Een vaak gebruikte voorwaarde is dat de schenking niet automatisch ook van de partner wordt van de begiftigde als hij of zij in gemeenschap van goederen is getrouwd.

De notaris is een onpartijdige deskundige die de belangen van alle betrokkenen behartigt bij het opstellen van een notariële akte.

De akte blijft eeuwig bewaard. Als de notaris stopt, dan wordt zijn protocol (dossier met akten) overgenomen door een andere notaris (zijn opvolger).

Het is voor iedereen duidelijk dat het een schenking is geweest en bijvoorbeeld geen lening. Later zal er nooit een discussie plaats kunnen vinden of het echt wel een schenking was of dat vader of moeder het bijvoorbeeld niet wilde.

Een schenking heeft ook fiscale gevolgen. Het is dus verstandig om de notaris eerst even te vragen wat in jouw geval het verstandigste is en fiscaal het voordeligste. De Echte Notaris helpt je graag en kan het je snel en eenvoudig uitleggen.

Ik ging voor mezelf beginnen en kreeg van mijn tante een schenking. Toen zij overleed ontstond er met de erfgenamen een discussie of het wel een schenking geweest was. Gelukkig had ik de schenkingsakte!

Gabriël de Wilde

wat is een,

schenking op papier?

Bij een schenking op papier verklaar je zonder dat je dat verplicht bent een bepaald bedrag schuldig te zijn. Dat gebeurt vaak tussen ouders en kinderen. De schuld die daardoor ontstaat van de ouders aan de kinderen is pas opeisbaar bij overlijden van de ouder(s). De kinderen krijgen dus een vordering op de ouders die ze niet kunnen opeisen. Bij overlijden van één van de ouders of bij overlijden van de langstlevende komt deze schuld op papier in mindering op de nalatenschap. Door de schulderkenning over enkele jaren te spreiden kan je behoorlijk wat erfbelasting besparen. Let wel op dat de kinderen in sommige gevallen wel belasting moeten betalen over de vordering (box 3), aan de andere kant komt het bij de ouders weer in mindering op hun vermogen.

Twee belangrijke regels van de fiscus:

1. De schulderkenning moet notarieel vastgelegd zijn.
2. De ouders dienen jaarlijks een zakelijke rente betalen aan de kinderen.

Daarnaast is het belangrijk dat de akte “in persoon” wordt getekend. Dat betekent dat iedereen bij de notaris langs moet komen om de akte te tekenen.

als we jaarlijks willen schenken

wordt het dan voordeliger?

Jazeker, als je jaarlijks aan bijvoorbeeld kinderen wilt schenken en de voorwaarden netjes vast wilt leggen in een notariële akte kunnen we ervoor zorgen dat iedereen bij de eerste schenking een volmacht geeft aan de notaris om dat vaker te doen. Je kunt je wellicht voorstellen dat het de volgende keer daardoor veel minder werk is en daardoor fors goedkoper is. De notaris kan je dat precies uitleggen. Een volmacht werkt alleen niet bij een schenking op papier.

een akte van schenking

laten maken v.a. € 400,-

Je kan via deze site (nog) niet zelf een akte van schenking maken. Omdat er veel keuzes mogelijk zijn willen we jou/jullie dat graag in een persoonlijk gesprek uitleggen en samen kijken welke regelingen bij jou/jullie passen. Maatwerk dus. Dat gesprek kan ook via Skype, FaceTime of op een andere manier. Als je dat gesprek gehad hebt dan sturen we daarna het concept van de akte naar jullie. Als jullie dat willen hoeven jullie niet langs te komen voor het tekenen, maar kunnen jullie gewoon thuis de volmacht tekenen. Dat is het voordeel van De Echte Notaris. We nemen dan de akte nog even online met jullie door via Skype, FaceTime of op een andere manier.

Omdat elke schenking net weer anders is willen we jullie toch een idee geven wat het kost. Als de bespreking niet langer duurt dan een uur, wij een concept voor jullie maken naar aanleiding van die bespreking en jullie hebben later niet allerlei aanvullende wensen, dan kan de akte snel getekend worden en dan rekenen we € 400,-. Wij gaan daarbij uit dat er maximaal drie kinderen zijn die de schenking ontvangen. In dit bedrag zit niet het maken van eventuele volmachten, maar wel het tekenen van de akte, het maken van de akte, het afgeven van digitale afschriften. Als jullie allemaal tegelijk langskomen voor het tekenen van de akte is het het voordeligste. Je weet bij De Echte Notaris dus waar je aan toe bent. Hebben we meer besprekingen of een langere bespreking nodig, dan is het duurder. We zullen dat natuurlijk wel duidelijk en tijdig aangeven, zodat jullie ook dan weten waar jullie aan toe zijn.

Een andere notaris kiezen?