op zoek naar
mediation
Zit je in een conflict?
Wij lossen het samen op.

lees verder
iedereen komt ooit
te overlijden
Het zijn momenten waar je liever niet over nadenkt. Maar toch, het is één van de weinige zekerheden die we in het leven hebben.

lees verder
Welkom bij Westport Notarissen
De echte notaris in het Westland e.o.
Duidelijke taal
Scherpe tarieven
Zoveel mogelijk online doen
Wanneer het jou uitkomt

wat is

mediation?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil of conflict onder deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. Ruzie tussen aandeelhouders komt veel voor en kan ook op deze manier opgelost worden. Ook is mediation bij echtscheiding een prima oplossing. Een mediator stimuleert en begeleidt je bij het creatief zoeken naar een oplossing en bewaakt het proces. Mediation voorkomt escalatie. Omdat de kosten gezamenlijk worden gedragen (in plaats van elke partij een eigen advocaat) zie je in de praktijk dat mediation niet alleen een veel prettigere oplossing is maar ook een goedkopere.

wat kost het?

waarom zou ik van

mediation gebruik maken?

Door gebruik te maken van mediation is de kans veel groter dat partijen met elkaar blijven praten, ook nadat het geschil is opgelost. Een juridische procedure met twee advocaten is vaak duurder en kan ook een erg langdurig traject worden.

Bij mediation ga je zelf aan de slag. Je gaat samen met de andere betrokkene in dialoog. Dat doe je om een oplossing te vinden voor een probleem dat blijkbaar lastig is op te lossen. Een onafhankelijke mediator begeleidt de deelnemers in dit proces.

Onder begeleiding van een mediator ga je zelf op zoek naar een optimale en duurzame oplossing. Geen tegengestelde standpunten en argumenten, maar onderzoeken van wederzijdse belangen. Geen ruziemodel, maar een oplossingsmodel. Weer samen praten!

De mediator helpt duidelijk te maken waar het conflict naar de mening van betrokkenen nu echt over gaat.

De verstoorde communicatie wordt hersteld en de belangen die ten grondslag liggen aan de standpunten van betrokkenen, de oorzaken van het conflict, komen op tafel.

Er wordt gezocht naar een oplossing die voor allen acceptabel is.

Door gebruik te maken van mediation ontstaat voor alle betrokkenen een win-win-situatie. Niet strijden maar oplossen. Dit betekent dat de relatie op langere termijn in stand kan blijven.

Toen ons huwelijk stuk liep hebben we gezamenlijk een mediator ingeschakeld. We hebben nu nog steeds een goed contact met elkaar en als er dingen zijn met de kinderen lossen we die samen op.

Marianne Hendriks

wat als mediation,

niet tot een oplossing leidt?

Wanneer deelnemers in een mediation niet tot een oplossing komen dan rondt de mediator de mediation af en bespreekt met betrokkenen hoe zij verder zullen gaan. De vertrouwelijkheid die in de mediationovereenkomst is afgesproken blijft gelden, ook na het einde van de mediation. Indien betrokkenen besluiten om hun geschil via de rechter uit te vechten, dan kan op alles wat tijdens de mediation is gezegd en eventueel is toegegeven geen beroep meer worden gedaan.

is mediation hetzelfde als

bemiddeling?

Nee, een bemiddelaar speelt een actieve rol in het opsporen van de kernpunten van het conflict en door met elk van partijen af te stemmen waaruit de oplossingsmogelijkheden kunnen bestaan en/of door zelf deze oplossingen mee te helpen bedenken. De bemiddelaar stelt zich meestal op tussen de strijdende partijen en kan voor hen dienen als “buffer”. Hij of zij is dus inhoudelijk actief en denkt mee in de oplossingen.

mediation

gebruiken

Via deze site brengen we je in contact met een mediator. De kosten zijn afhankelijk van wat je met de mediator afspreekt. Soms hebben partijen weinig besprekingen nodig en soms meer. We leggen jullie dat allemaal uit in de eerste bespreking die we gezamenlijk hebben.

Een andere notaris kiezen?