koopovereenkomst
onderneming
Een onderneming gekocht?
Leg het goed vast!

lees verder
Welkom bij Westport Notarissen
De echte notaris in het Westland e.o.
Duidelijke taal
Scherpe tarieven
Zoveel mogelijk online doen
Wanneer het jou uitkomt

wat is een

koopovereenkomst onderneming?

Een koopovereenkomst van een onderneming is een overeenkomst waarbij een verkoper aan een koper een onderneming verkoopt. Niet te verwarren met de koop van aandelen in een BV. We noemen dit ook wel een activa passiva transactie omdat bij zo’n koop bezittingen en schulden die deel uitmaken van de onderneming worden verkocht en dus ook afzonderlijk moeten worden benoemd en overgedragen.

wat kost het?

waarom zou ik een

koopovereenkomst onderneming laten maken?

Een koopovereenkomst laten maken kost geld. Dat geld besteed je misschien liever aan andere dingen. Aan je bedrijf bijvoorbeeld. Natuurlijk kan je ook zelf op het internet een voorbeeldje opzoeken en invullen. Zo’n overeenkomst lijkt dan al snel heel wat. Tot het moment dat er problemen komen. Dan blijkt toch vaak dat veel niet, of niet goed is geregeld, met alle problemen en kosten van dien. Er is vaak veel te regelen in zo’n koopovereenkomst:

Welke garanties geeft de verkoper?

Wat gebeurt er als er achteraf iets niet blijkt te kloppen (lijk uit de kast)?

Wil je regelen dat de verkoper een non-concurrentiebeding tekent?

Wil je vastleggen dat de betaling van de koopprijs in delen gaat of misschien wel afhankelijk is van de toekomstige winst?

Wil je een voorwaarde opnemen dat de koop wordt ontbonden als de koper de financiering niet rond krijgt?

Wat mag de verkoper nog doen met de onderneming in de tijd tussen de koop en de echte overdracht en de betaling?

Wat gebeurt er als er zich fiscale problemen voordoen?

Het aantal regelingen en afspraken is eigenlijk oneindig, alhoewel heel veel (basis)regelingen in elke koopovereenkomst voorkomen. Het gaat erom de bijzondere afspraken goed en duidelijk vast te leggen zodat er later zo min mogelijk discussie over kan ontstaan. Daarnaast moeten alle afspraken goed op elkaar afgestemd zijn en ook juridisch houdbaar zijn! De Echte Notaris kan jullie hier perfect bij helpen.

Ik heb onlangs een onderneming verkocht. Achteraf bleken er wat problemen te zijn met personeel. Omdat ik een goede koopovereenkomst had laten maken was heel duidelijk waar ik nog verantwoordelijk voor was.

Jan Bergman

moet dit via de notaris,

ik kan toch ook zelf een koopovereenkomst maken?

Dat klopt, iedereen mag een koopovereenkomst maken. Er zijn op internet veel voorbeelden te vinden. Maar belangrijk is dat je met verstand van zaken zo’n overeenkomst aanpast en niets vergeet op te nemen. Het probleem is dat zo’n overeenkomst er vaak heel goed uitziet, totdat er problemen komen. Die problemen komen altijd achteraf.

Een koopovereenkomst die door de notaris is opgesteld heeft twee voordelen. De notaris is onpartijdig. Daarmee bereik je dat zo’n overeenkomst evenwichtig in elkaar steekt, en een resultaat is van goed onderling overleg. Geen eenzijdig document dus en je voorkomt getouwtrek en daarmee een vervelende sfeer. Als beide partijen een advocaat inschakelen kan zo’n proces langer duren, vervelender zijn voor beide partijen, en, niet onbelangrijk, dubbele kosten met zich meebrengen. Bij De Echte Notaris hebben we zeer gespecialiseerde ondernemingsrecht juristen die snel en efficiënt dit proces in goede harmonie kunnen begeleiden.

Als je wilt kan je ook de koopsom via de derdenrekening van de notaris laten lopen. Zo weet je zeker dat het geld bij verkoper terecht komt als alles is getekend en voor elkaar is. Zekerheid dus!

wie betaalt

de koopovereenkomst?

Dat hangt helemaal af van wat de verkoper met de koper afspreekt. Voor de rol van de notaris maakt het niet uit wie de koopovereenkomst betaalt. De notaris werkt onafhankelijk.

Belangrijk is te weten dat er geen vaste regel bestaat en dat je er dus een afspraak over moet maken.

een koopovereenkomst onderneming

laten maken v.a. 750,- ex btw

Je kan via deze site niet zelf een koopovereenkomst onderneming maken. Omdat een koopovereenkomst erg ingrijpend kan zijn en er heel veel keuzes mogelijk zijn willen we jullie dat graag in een persoonlijk gesprek uitleggen en samen kijken welke regelingen bij jullie passen. Maatwerk dus. Dat gesprek kan ook via Skype, FaceTime of op een andere manier. Als je dat gesprek gehad hebt dan sturen we daarna het concept van de akte naar jullie. Als jullie dat willen hoeven jullie niet langs te komen voor het tekenen, maar kunnen jullie gewoon thuis tekenen. Dat is het voordeel van De Echte Notaris. We nemen dan de akte nog even online met jullie door via Skype, FaceTime of op een andere manier.

Hoewel elke koopovereenkomst net weer anders is willen we jullie toch een idee geven wat het kost. Als de bespreking niet langer duurt dan twee uur, wij een concept voor jullie maken naar aanleiding van die bespreking en jullie hebben later niet allerlei aanvullende wensen, dan kan de overeenkomst snel getekend worden en rekenen we € 750,-. Je weet bij De Echte Notaris dus waar je aan toe bent. Hebben we meer besprekingen of een langere bespreking nodig, dan is het duurder. We zullen dat natuurlijk wel duidelijk en tijdig aangeven, zodat jullie ook dan weten waar jullie aan toe zijn.

Een andere notaris kiezen?