regel een
lenings-
overeenkomst

Geld geleend?
Leg de afspraken goed vast!

lees verder
je gaat
ondernemen
Ondernemen is het avontuur opzoeken. Altijd achter alle kansen aangaan. Het kost veel energie maar je krijgt er ook veel voor terug!

lees verder
Welkom bij Westport Notarissen
De echte notaris in het Westland e.o.
Duidelijke taal
Scherpe tarieven
Zoveel mogelijk online doen
Wanneer het jou uitkomt

wat is een

lening?

Een lening is een overeenkomst tussen een partij die geld uitleent en een andere partij die geld leent. In een geldleningsovereenkomst leg je de voorwaarden vast die partijen met elkaar afspreken, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de rente en wanneer er moet worden terugbetaald.

wat kost het?

waarom zou ik een

geldleningsovereenkomst laten maken?

Een overeenkomst laten maken kost geld. Dat geld besteed je misschien liever aan leuke dingen. In de praktijk zien we dat als mensen niets op papier zetten dit heel vaak leidt tot problemen en ruzies. Ook als mensen zelf wat op papier zetten is het vaak onduidelijk en vergeten mensen hele belangrijke dingen op te nemen. Wij maken bij De Echte Notaris notariële akten. Alhoewel je een geldleningsovereenkomst ook gewoon op normaal papier kunt uitschrijven en zonder een notaris een handtekening kunt zetten (we noemen dat een onderhandse akte), zijn er grote verschillen. 

Na ondertekening door de notaris staat de datum van de akte tegenover iedereen vast.

Iedereen kan erop vertrouwen dat de akte is ondertekend door degenen die als ondertekenaars zijn vermeld.

Iemand die een akte heeft laten opmaken, krijgt een kopie (ook wel grosse of afschrift genoemd) om de afspraken altijd te kunnen bewijzen. Als iemand in een notariële akte een bedrag heeft schuldig erkend en de schuldenaar komt zijn verplichtingen niet na, dan kan de schuldeiser met de grosse direct overgaan tot executie (verkoop van de goederen van de schuldenaar). Tussenkomst van de rechter is dan niet nodig.

De notaris is een onpartijdige deskundige die de belangen van alle betrokkenen behartigt bij het opstellen van een notariële akte.

De akte blijft eeuwig bewaard. Als de notaris stopt, dan wordt zijn protocol (dossier met akten) overgenomen door een andere notaris (zijn opvolger).

Door naar de notaris te gaan geef je aan als schuldeiser de zaak serieus te nemen. De schuldenaar zal later minder makkelijk onder de afspraken uit kunnen komen.

In veel gevallen is het ook fiscaal van belang dat de afspraken goed zijn vastgelegd. Neem bijvoorbeeld de situatie waarbij je geld leent van je ouders om een verbouwing van je huis te betalen. Je wilt waarschijnlijk bereiken dat de rente aftrekbaar is. Dat kan, maar dan moet de overeenkomst wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Ik had geld uitgeleend aan een vriend en heb het in een notariële akte vast laten leggen. Ik heb hem de kosten laten betalen. We kregen later ruzie toen hij niet meer betaalde. Met de akte kon ik makkelijk beslag leggen en heb ik nu mijn geld terug.

Jan de Boer

wat kan je vastleggen in

de akte van geldlening?

de hoogte van de rente;

wanneer er moet worden afgelost;

wat er moet gebeuren bij overlijden van de schuldenaar;

wat er moet gebeuren bij faillissement van de schuldenaar;

wat er gebeurt als de schuldenaar zijn huis verkoopt (stel je hebt het geleend voor een verbouwing);

moet de schuldenaar zekerheid stellen als de schuldeiser er om vraagt (bijvoorbeeld het recht van hypotheek);

wat voor soort lening het is (aflossingsvrij (hoeft de schuldenaar tussentijds niet af te lossen), annuïteit (betaalt de schuldenaar elke maand hetzelfde bedrag aan rente en aflossing) of lineair (lost de schuldenaar elke maand hetzelfde bedrag af waardoor het bedrag aan rente steeds minder wordt).

een akte van geldlening

afsluiten v.a. € 410,- incl. btw

Je kan via deze site (nog) niet zelf een akte van geldlening maken. Omdat er veel keuzes mogelijk zijn willen we jullie dat graag in een persoonlijk gesprek uitleggen en samen kijken welke regelingen bij jullie passen. Maatwerk dus. Dat gesprek kan ook via Skype, FaceTime of op een andere manier. Als je dat gesprek gehad hebt dan sturen we daarna het concept van de akte naar jullie. Als jullie dat willen hoeven jullie niet langs te komen voor het tekenen, maar kunnen jullie gewoon thuis de volmacht tekenen. Dat is het voordeel van De Echte Notaris. We nemen dan de akte nog even online met jullie door via Skype, FaceTime of op een andere manier.

Ondanks het feit dat niet iedere geldlening hetzelfde is, willen we jullie toch een idee geven wat het kost. Voor een eenvoudige geldlening rekenen we € 410,-. Dat is het geval als de bespreking niet langer duurt dan een uur, wij een concept voor jullie maken naar aanleiding van die bespreking en jullie later niet allerlei aanvullende wensen hebben. Dat betekent dat de akte ook snel getekend kan worden. Wij gaan daarbij uit dat er 1 schuldeiser is en 1 schuldenaar. In dit bedrag zit ook het het maken van eventuele volmachten, het tekenen van de akte, het maken van de akte, het afgeven van digitale afschriften. Je weet bij De Echte Notaris dus waar je aan toe bent. Hebben we meer besprekingen of een langere bespreking nodig, dan is het duurder. We zullen dat natuurlijk wel duidelijk en tijdig aangeven, zodat jullie ook dan weten waar jullie aan toe zijn.

Een andere notaris kiezen?