advies:

jullie kunnen het beste een samenlevingscontract maken en eventueel ook ieder een eigen testament

let op: dit advies is alleen waardevol als je de antwoorden op de vragen eerlijk hebt ingevuld

Voor jullie situatie staat in de wet wie je erfgenamen zijn. Dat is je familie. Je partner niet! Jullie hebben ingevuld dat jullie samenwonen of nog gaan samenwonen en dat jullie geen kinderen hebben. In jullie situatie is het noodzakelijk om een samenlevingscontract te maken als je elkaar goed wilt beschermen.

 • staat dat je partner al je gezamenlijke bezittingen en schulden krijgt als je er niet meer bent en niet je familie. De bezittingen en schulden die niet van jullie samen zijn vallen hier dus niet onder. Wat wel belangrijk is om te weten is dat je familie wel nog moet meewerken om die gezamenlijke bezittingen en schulden aan je partner over te dragen. Zij zijn namelijk je erfgenamen. Wil je dat absoluut niet, dan moeten jullie ook nog testamenten maken waarbij je elkaar benoemt tot enig erfgenamen.
 • staat dat je over en weer recht hebt op elkaars nabestaandenpensioen. Als je dat namelijk niet regelt is het recht op pensioen bij jouw overlijden gewoon weg. Dat is natuurlijk zonde. Op deze manier regel je dat je partner het opgebouwde nabestaandenpensioen krijgt.
 • regel je dat je veel sneller dan zonder samenlevingscontract minder erfbelasting betaalt als je partner overlijdt. Erfbelasting is de belasting die je moet betalen als je van iemand erft.
 • regel je dat duidelijk wordt wat van wie is. Je regelt wie wat moet betalen van de kosten.
 • Het huis waar jullie in wonen is van één van beiden en je wilt regelen dat de waardestijging (of waardedaling) voor jullie beiden is.
 • Eén van beiden betaalt meer dan de ander aan de kosten van het huis dat jullie samen hebben (bijvoorbeeld aan de aflossing van de hypotheek) en die wil dat later terug hebben.
 • Het huis waar jullie in wonen is van één van beiden en de ander betaalt mee aan de kosten (bijvoorbeeld aflossing van de hypotheek) maar wil dat later terug hebben.
 • Je hebt ieder eigen vermogen en je wilt daarover bijzondere afspraken maken als je uit elkaar gaat.
 • Je wilt ook afspraken maken over de verdeling van het spaargeld dat overblijft van jullie inkomen als de kosten van de huishouding betaald zijn.
 • Als je samenwoont heb je geen recht op partneralimentatie. Als je dat toch wilt regelen dan moet je daar een bijzondere regeling voor opnemen.
 • In sommige gevallen sparen of beleggen mensen bij hun werkgever voor hun pensioen. Als je dat wilt delen als je uit elkaar gaat, dan moet je dat regelen.
 • dat je elkaar benoemt tot erfgenaam. Na jouw overlijden is je partner automatisch eigenaar van alles.
 • dat je elkaar benoemt tot executeur zodat je partner meteen na overlijden alles kan regelen.
 • dat wordt voorkomen dat als jullie er beiden niet meer zijn, alles naar één familie gaat. Stel je voor dat jullie beiden in een ongeluk terecht komt waardoor jullie beiden overlijden. Als je de wet zou toepassen zou de familie van degene die het laatst overlijdt alles erven. Dat is vaak niet de bedoeling. We verdelen dat eerlijk tussen de families van beide partners.
 • dat je partner jouw erfenis nooit hoeft te delen met een eventuele nieuwe partner.
 • Je hebt best wat vermogen. In dat geval heb je advies nodig van een notaris hoe je in jouw geval zo weinig mogelijk belasting betaalt als je overlijdt. Dat betekent vaak dat je testamenten iets ingewikkelder worden.
 • Jullie wonen in het buitenland of hebben bijvoorbeeld een huis in het buitenland.
 • Jullie hebben een eigen bedrijf. Dit betekent dat je vaak een aantal extra dingen moet regelen.
 • Jullie hebben hele bijzondere wensen over de begrafenis of crematie of wie dat moet regelen.
 • Jullie willen dat bepaalde spullen naar andere mensen gaan.

Online een akte kopen

Een samenlevingscontract met twee testamenten met de standaard regelingen kosten bij De Echte Notaris € 1600. Alleen een los samenlevingscontract kost bij De Echte Notaris € 550. Jullie kunnen ervoor kiezen om alleen een los samenlevingscontract te laten maken maar dat betekent wel dat als je komt te overlijden, je partner afhankelijk is van jouw familie en geen recht heeft op jouw privé spullen. Je partner is dus met name bij overlijden minder beschermd.

Willen jullie dat we akten voor jullie maken dan kan je dat regelen door hierna op de knop “maak mijn akte” te klikken. Je laat dan je persoonlijke gegevens achter die we nodig hebben om de akten te maken. De notaris neemt binnen een werkdag contact met je op en maakt daarna meteen de akten voor je. Door op de knop “maak mijn akte” te klikken geeft je opdracht aan de notaris om de akte te maken. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Je betaalt de akte per PIN bij het tekenen bij de notaris. De Echte Notaris heeft veel vestigingen dus er is altijd wel een vestiging in jouw regio. (Klik hier voor de notarissen)

laat een akte maken (samenlevingscontract met twee testamenten)

laat een akte maken (een los samenlevingscontract)

Contact opnemen

Als je nog twijfelt of je in een standaard situatie zit dan kan je er ook voor kiezen om op de knop “neem eerst contact met me op” te klikken. Je wordt dan binnen een werkdag gebeld door een notaris. In dat gesprek wordt een en ander snel duidelijk. We vragen je wel even om alvast je gegevens achter te laten zodat als je ervoor kiest om de akte te laten maken je deze niet alsnog hoeft door te geven en de notaris meteen aan de slag kan voor je. Als je naar aanleiding van het gesprek er voor kiest om geen akte te laten maken dan vernietigen we deze gegevens.

neem eerst contact met me op